Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Κοινότητα Κουφονησίων: Ενημέρωση για την καθαριότητα και τη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων

Κοινότητα Κουφονησίων: Ενημέρωση για την καθαριότητα και τη διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση, η Κοινότητα Κουφονησίων ενημερώνει τόσο τους κατοίκους του νησιού όσο και τους επισκέπτες του, για την καθαριότητα που θα πρέπει να τηρηθεί στους κοινόχρηστους χώρους, στις ακτές και τις παραλίες, ενώ παράλληλα τονίζει πως θα πρέπει να μην απορρίπτονται ογκώδη αντικείμενα στους δημοτικούς κάδους και την ύπαιθρο.

Διαβάστε τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από την Κοινότητα των Κουφονησίων:

Αγαπητοί μας συμπολίτες

Ο τομέας της αποκομιδής απορριμμάτων και η καθαριοτητα κοινόχρηστων χώρων, ακτών και παράλιων είναι από τους πιο ευαίσθητους και νευραλγικούς τομείς του Δημου μας.

Το έτος 2015 ο Δημος Ναξου και Μικρών Κυκλάδων μετά από σειρά ετών συντονισμένων ενεργειών και εγκρίσεων μερίμνησε και αποκαταστάθηκε ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων και μετατράπηκε σε Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Έκτοτε όλα τα σύνηθη Οικιακά Απορρίμματα που απορρίπτονται από τους πολίτες στους κάδους απορριμμάτων της Κοινότητας, συλλέγονται και μεταφέρονται με απορριμματοφόρα οχήματα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κουφονησίων και από εκεί με ειδικά οχήματα μεταφορτώνονται και μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Νάξου με μέριμνα και έξοδα του Δημου μας, καθώς αυτό αποτελεί υποχρέωση του.

Έτσι το νησί μας απαλλάσσεται από τα Οικιακά Απορρίμματα και απο τις ιδιαίτερα αρνητικές και δυσάρεστες συνέπειες τους.

Επίσης στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος που εντάχθηκε ο Δήμος μας, λειτουργούν στις Μικρές Κυκλάδες Πράσινα Περίπτερα Ανακύκλωσης.

Στα σημεία αυτά (στο Κουφονησι βρίσκεται στο Τουριστικό Καταφύγιο) ο ευαισθητοποιημένος πολίτης μεταφέρει τα ανακυκλώσιμα υλικά και προϊόντα σε σακούλες απορριμμάτων και τα εναποθέτει στο σημείο, στη συνέχεια με μέριμνα του δημου μεταφέρονται σε κέντρο διαχείρισης υπολειμμάτων – ανακυκλώσιμων.

Αντίθετα τα ΑΕΚΚ, δηλαδή τα «απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και τα ογκώδη Απορρίμματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τις κείμενες νομοθεσίες και τις σύννομες διαδικασίες, δυστυχώς επιβάλλεται να μεταφέρονται σε εναλλακτικούς ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης ΑΕΚΚ (που στο νησί μας δεν υπάρχουν) με αποκλειστική μέριμνα, ευθύνη και έξοδα των ιδιωτών (καθώς επουδενί αποτελεί υποχρέωση του Δημου) σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να προκαλείται υποβάθμιση του περιβάλλοντος από αυτά.

Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή άδειας εργασιών προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα υποχρεώνει τους πολίτες για την σύννομη διαχείρηση των ΑΕΚΚ σε ειδικούς αδειοδοτημένους χώρους και στην περίπτωση δεν υπάρχουν στην περιοχή (όπως δηλαδή και στο νησί μας), ορίζει να μεταφέρονται στο πλησιέστερο νησί που διαθέτει αδειοδοτημένη μονάδα (Δηλαδή στην Αμοργό ή στη Νάξο), το ίδιο προβλέπεται και από την ισχύουσα νομοθεσία.

Τέτοια υλικα ΑΕΚΚ είναι τα παρακάτω :

1. Απόβλητα που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών κατασκευών. (χώματα, χαλίκια, στοιχεία σκυροδέματος, επιχρίσματα, πλίνθους,πλάκες, γύψο, άμμο, πέτρες κ.λπ.).

2. Απόβλητα που παράγονται κατά την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών. (ξύλο, πλαστικό, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, επισκευής, ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης).

3. Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, εκχερσώσεις εκτάσεων, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ. (Χώμα, αδρανή υλικα, πέτρες, άργιλος και γενικά τα υλικά εκσκαφών από κατασκευαστική δραστηριότητα η από ευπρεπισμούς, καθαρισμούς, κήπων, εκτάσεων κλπ.

4. Απόβλητα και υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και ανακαίνιση οδών, αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων, καθώς και από έργα επιδιόρθωσης αυτών.

Δυστυχώς η αναγκαιότητα διαχείρισης των ΑΕΚΚ εκτός νησιού δημιουργεί πρόσθετα και μείζονος σημασίας προβλήματα, κυρίως πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης στους πολίτες.

Επισημαίνεται ρητά, πως η αυθαίρετη και παράνομη απόρριψη ΑΕΚΚ στους δημοτικούς κάδους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε δρόμους, σε ρέματα ή στην ύπαιθρο, δημιουργώντας ανεξέλεγκτες ‘χωματερές, απαγορεύεται ρητά και προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Γι αυτο:

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΑΣ – ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΕΚΚ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ Ή ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

Από μέρους μας ως Κοινότητα και κατ επέκταση ως Δημος σε στενή συνεργασία με τον αξιότιμο Δήμαρχο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες στον τομέα της καθαριότητας, για την εύρυθμη αποκομιδή και διαχείρηση των οικιακών απορριμμάτων και την καθαριοτητα όλων των κοινόχρηστων χώρων, οδών, ακτών και παράλιων που αποτελεί την κύρια και αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση μας.

Σχετικά με τα ογκώδη απορρίμματα (στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, ελαστικά, χαρτοκιβώτια κοκ) όπως προείπαμε δεν αποτελούν υποχρέωση του Δημου να τα συλλέξει και να τα διαχειριστεί, όμως καθώς βρισκόμαστε εντός της θερινής περιόδου και το πρόβλημα συνεχώς εντείνεται, προκειμένου αποφύγουμε την αυθαίρετη απόρριψη και υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και τα υγειονομικά θέματα και τα θέματα ασφαλείας,

ΘΑ ΠΡΑΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00 με 12:00 πμ στον αδειοδοτημένο δημοτικό χώρο ΣΜΑ για μικρή ποσότητα ογκωδών απορριμμάτων όπως: ηλεκτρικών συσκευών με προϋπόθεση να μην έχουν αφαιρεθεί τα μοτέρ από τις συσκευές διότι κατόπιν δεν τα δέχονται οι μονάδες ανακύκλωσης, στρωμάτων, ελαστικών, χαρτοκιβωτίων αποδομημενα για περιορισμό του όγκου και υποχρεωτικά δεμένα σε πακέτα, κλειστών δοχείων επεξεργασμένων λαδιών προκειμένου να μην επιβαρύνεται το σύστημα αποχέτευσης και αντλιοστασίων κοκ.

Κατόπιν με ευθύνη και έξοδα του δημου θα μεταφέρονται σε κατάλληλους εναλλακτικούς χώρους διαχείρισης στη Ναξο.

Παράλληλα ο Αντιδημαρχος Καθαριότητας κος Βιτζηλαίος τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη και καθοριστική συνεργασία μας, μερίμνησε τάχιστα για την προμήθεια και αποστολή στα Κουφονησια κλαδοτεμαχιστή προκειμένου να διαχειριζόμαστε κάποιες ποσότητες κλαδιών και ξερών χόρτων που προκύπτουν ιδιαίτερα την θερινή περίοδο από τα κλαδέματα και από τους καθαρισμούς κήπων, οικοπέδων, αγροτεμαχίων κοκ.

Σας εφιστούμε την προσοχή πως προκειμένου να παραλάβουμε προς διαχείρηση τα Ογκώδη Απορρίμματα θα πρέπει να είναι απόλυτα διαχωρισμένα δηλαδή αποκλειστικά είτε ξύλα, είτε κλαδιά, είτε χαρτόνια, είτε στρώματα μόνα τους… Σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε στο χώρο οχήματα μεταφοράς με ανακατεμένα υλικά ΑΕΚΚ και μη διαχειρίσιμα.
Επίσης αναφερόμαστε σε μικρές ποσότητες τελείως απαραίτητο να εναποτεθούν στο χώρο προσωρινά κυρίως από οικίες κατοίκων.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό η ποσότητα ογκωδών αντικειμένων οφείλουν να μεριμνήσουν ιδιωτικά ώστε μεταφερθούν σε αδειοδοτημένο χώρο όπως και ο Δημος μας πράττει αντίστοιχα.

Παρακαλούμε για την κατανόηση του προβλήματος και την συμμόρφωση σας προς τους κανόνες για το καλό όλων μας και για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του τοπου μας.

Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Πηγή: cyclades24.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Plastic Free Greece – Περιβαλλοντικές Δράσεις στη Θήρα, Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης – Lidl Hellas Η Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος...

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Δήμος Τήνου: Ανακοίνωση – Ενημέρωση σχετικά με κοινόχρηστους χώρους Αγαπητοί συμπολίτες, ο μήνας Ιούνιος έχει ήδη “διανύσει” το 1/3 του και ουσιαστικά σε λίγες...

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 59χρονου Αμερικανού τουρίστα στην Αμοργού που χάθηκε, ενώ έκανε πεζοπορία. Οι αρχές στην Αμοργό δίνουν μάχη με τον χρόνο και την...

ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Σε ρυθμούς VIP αφίξεων η Μύκονος, αφού στο νησί των Ανέμων βρίσκεται εδώ και τρεις ημέρες η Kylie Minogue. Η σούπερ σταρ της ποπ...