Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία Νάξου και Μ. Κυκλάδων

Έργα για την αντιπλημμυρική προστασία Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

   Ξεκίνησαν οι εργασίες του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ν. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (2021-2023)».

 

  Το συγκεκριμένο έργο συνολικού κόστους 683.112,73€, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έχει τριετή διάρκεια και περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού ρεμάτων με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής ροής των ομβρίων υδάτων και την αύξηση της παροχετευτικής τους ικανότητας, γεγονός που θα οδηγήσει σε περιορισμό των πλημμυρικών φαινομένων.

 Ο Έπαρχος Νάξου & Εντεταλμένος Σύμβουλος                                    

Τουριστικής Ανάπτυξης – Υδατοδρομίων –

Κρουαζιέρας– Ακτοπλοΐας – Αερομεταφορών Κυκλάδων

                      Ιωάννης Μαργαρίτης

Πηγή: cyclades24.gr