Γ. Βρούτσης: “Εκφράζω την βαθιά ικανοποίησή μου, καθώς η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το καθολικό αίτημα των αλιέων ολόκληρης της χώρας”

Γ. Βρούτσης: “Εκφράζω την βαθιά ικανοποίησή μου, καθώς η κυβέρνηση έκανε αποδεκτό το καθολικό αίτημα των αλιέων ολόκληρης της χώρας”

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Ν.Δ. και Βουλευτής Κυκλάδων κ. Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την επικείμενη ψήφιση άρθρου στο σημερινό νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας εγκατάστασης ηλεκτρονικού ημερολογίου ERS για τους αλιείς, προέβη στη ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω τη βαθιά μου ικανοποίηση, καθώς με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου “Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα ψηφιστεί σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γίνεται αποδεκτό -από την κυβέρνηση- ένα καθολικό αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου ολόκληρης της χώρας.

Με τη νέα διάταξη, ρυθμίζεται η παράταση της προθεσμίας εγκατάστασης ηλεκτρονικού ημερολογίου ERS, ικανοποιώντας έτσι ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες αλιείς σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Οφείλω να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σίμο Κεδίκογλου για την πολύτιμη συνδρομή του στην ικανοποίηση αυτού του αιτήματος των αλιέων της χώρας, καθώς και για το γεγονός ότι επικοινώνησε με όλους τους βουλευτές της νησιωτικής Ελλάδας, παρέχοντας την σχετική ενημέρωση».

Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής διάταξης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου:

Άρθρο 15 

Άδειες αλίευσης ολοθούριων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 

  1. H προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), περί άδειας αλίευσης ολοθούριων, παρατείνεται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 
  2. «2. Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του π.δ. 261/1991 (Α΄ 98), να έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του σκάφους και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS). 
  3. Μέχρι και την 30η Απριλίου 2022 η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp. χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ μόνο αλιευτική άδεια με στατικά εργαλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά την 30η Απριλίου 2022, η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει εγκατεστημένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του μήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).». 
  4. 2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 23η Μαΐου 2021.

Πηγή: cyclades24.gr