Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Αναγκαία μια πιο ανθεκτική και πράσινη οικονομία

«Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και ευρύτερα με το περιβάλλον αποτελούν πηγή αστάθειας και ευπάθειας για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς μπορούν να επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής και να διαταράξουν τη σταθερότητα των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν και έχουν ήδη αναλάβει ενεργό δράση, πάντοτε εντός των ορίων της εντολής τους και προς όφελος των κοινωνιών, με συγκεκριμένα μέτρα για την ίδια τη λειτουργία τους, την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και βεβαίως τις εποπτικές τους αρμοδιότητες», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

«Παράλληλα, εκτός από τους κινδύνους που δημιουργεί η μεταβολή του κλίματος, οι δράσεις για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορούν να αποτελέσουν και ευκαιρίες, εάν αντιμετωπιστούν ως επενδύσεις που θα φέρουν νέες, πιο αποτελεσματικές και περισσότερο βιώσιμες μορφές ανάπτυξης, προς μια πιο ανθεκτική και πράσινη οικονομία. H χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων αποτελεί ευκαιρία και για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αποδοτικότερη αξιοποίηση των αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων πολιτών», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας και πρόσθεσε:

«Στην Τράπεζα της Ελλάδος, η ενασχόληση με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της βιωσιμότητας ξεκίνησε το 2009 με τη σύσταση της διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), η οποία έκτοτε συμβάλλει συστηματικά στην έρευνα και στη χάραξη πολιτικής, ώστε να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις και να διευκολυνθεί η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία 15 χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επιτύχει αρκετά ορόσημα, όπως η δημοσίευση σχετικών εκθέσεων και αναλύσεων, η συμμετοχή στο οκταετές έργο LIFE-IP AdaptInGr  για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, η συμβολή σε διεθνή και ευρωπαϊκά fora για θέματα βιωσιμότητας, όπως το Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα (NGFS),  οι επενδύσεις σε πράσινα ομόλογα και η εφαρμογή αρχών βιώσιμων και υπεύθυνων επενδύσεων στα χαρτοφυλάκια που δεν σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική, αλλά και δράσεις για την ενίσχυση του αλφαβητισμού για την οικονομία και το κλίμα.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2023 δημοσιοποιήθηκαν ενδιάμεσα αποτελέσματα  των μελετών που εκπονούνται στο πλαίσιο των εργασιών της ΕΜΕΚΑ και του έργου LIFE-IP AdaptΙnGr για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, παρουσιάστηκαν επικαιροποιημένα στοιχεία προβλέψεων για την εξέλιξη της μεταβολής του κλίματος, ενώ ανακοινώθηκαν αποτελέσματα για δύο τομείς: τη γεωργία και τις μεταφορές. Παράλληλα με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρουσιάστηκαν στοιχεία και για την τρωτότητα, μια έννοια πολυδιάστατη που ενσωματώνει φυσικούς και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, καθώς ο αποτελεσματικός σχεδιασμός εθνικής πολιτικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή δημιουργεί ανάγκες εκτίμησής της σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις των μελετών δείχνουν σημαντικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή για την Ελλάδα, με αυξημένη πιθανότητα για πιο συχνά και πιο σφοδρά ακραία καιρικά φαινόμενα, μείωση βροχοπτώσεων και αύξηση ξηρασίας, άνοδο της στάθμης της θάλασσας και περισσότερες ημέρες καύσωνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο οργανωτικός μετασχηματισμός της φορολογικής διοίκησης συνεχίζεται με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Αττικής την Δευτέρα 17 Ιουνίου και...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμβαση για το έργο «Μη επανδρωμένες ημισταθερές θαλάσσιες πλατφόρμες για θαλάσσια επιτήρηση» (USSPS), υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών (ΓΔΑΕΕ)...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από τη χώρα, ανοίγει τον «κουμπαρά» των ταμειακών διαθεσίμων ύψους 36,1 δισεκ. ευρώ, προκειμένου να συνεχιστεί η πρόωρη αποπληρωμή...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγκέντρωση των ελεύθερων επαγγελματιών, έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την Δευτέρα 17 Ιουνίου και ώρα 12:00, διοργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών –...