Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μικρές ΔΕΗ» και Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο – Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση του Υπερταμείου

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας και των θυγατρικών της», το οποίο εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου. Με το νομοσχέδιο αυτό ο ρόλος του Υπερταμείου αλλάζει σημαντικά και γίνεται περισσότερο αναπτυξιακός. Ο τρόπος λειτουργίας των θυγατρικών του γίνεται πιο ευέλικτος κατά το πρότυπο της ΔΕΗ. Ενώ, παράλληλα, δημιουργείται Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο για την ενίσχυση των επενδύσεων.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Η αναδιάρθρωση του Υπερταμείου είναι μία σημαντική μεταρρύθμιση. Ακολουθώντας το πετυχημένο παράδειγμα της ΔΕΗ, οι θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου (όπως είναι, για παράδειγμα, τα ΕΛΤΑ και οι δημόσιες συγκοινωνίες) θα γίνουν πιο ευέλικτες και αποτελεσματικές. Η ίδρυση του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου θα έχει, χωρίς αμφιβολία, αρκετά σημαντική συμβολή στη στήριξη της επενδυτικής προσπάθειας της Ελλάδας. Και το νέο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου που υιοθετείται – με συγχώνευση στο Υπερταμείο του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ – είναι απόδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια και της μετάβασης σε μία νέα εποχή».

Πιο αναλυτικά, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την αναμόρφωση και αναδιοργάνωση του Υπερταμείου και συγκεκριμένα:

● Την θέσπιση ενός πιο σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης για το Υπερταμείο,
● Τον εκσυγχρονισμό, σύμφωνα με το «μοντέλο ΔΕΗ», του πλαισίου λειτουργίας οχτώ θυγατρικών εταιρειών του, ώστε να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα στις προσλήψεις προσωπικού και την προσέλκυση ικανών στελεχών από την αγορά, καθώς και σε προμήθειες κρίσιμες για τη λειτουργία τους (λ.χ. προμήθεια, συντήρηση και επισκευή αστικών λεωφορείων),
● Την απορρόφηση του Τ.Χ.Σ. και του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. από το Υπερταμείο,
● Την σύσταση Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα αξιοποιήσει ως αρχικό επενδυτικό κεφάλαιό του το ήμισυ από το αντιστάθμισμα από την επαναπόκτηση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και της Ε.Υ.Α.Θ. από το Δημόσιο για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών επενδυτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πιο αναλυτικά, στις βασικές παρεμβάσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται τα εξής:

■ «Μοντέλο-ΔΕΗ» στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αφορά τις εξής εταιρείες:
o Ελληνικά Ταχυδρομεία (και η 100% θυγατρική τους: ΕΛΤΑ Courier).
o ΔΕΘ-Helexpo.
o Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ).
o Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης (ΚΑΘ).
o ΓΑΙΑΟΣΕ.
o Ελληνικές Αλυκές.
o Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).
o Όμιλος ΟΑΣΑ Συγκοινωνίες Αθηνών (ΟΑΣΑ και οι 100% θυγατρικές του: Οδικές Συγκοινωνίες – ΟΣΥ και Σταθερές Συγκοινωνίες – ΣΤΑΣΥ).

Ακολουθώντας το επιτυχημένο μοντέλο που οδήγησε στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, στο σχέδιο νόμου προβλέπονται:

● Η δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα με απλή διαδικασία, με βάση αποφάσεις του διευθύνοντος συμβούλου της κάθε εταιρείας. Μέχρι σήμερα η διαδικασία που προβλέπεται απαιτεί πολύ χρόνο, είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική και αποτρεπτική για όποιον ενδιαφέρεται σοβαρά να διεκδικήσει μια θέση στελέχους σε κάποια από τις θυγατρικές εταιρείες του Υπερταμείου. H διάρκεια της θητείας των στελεχών (γενικών διευθυντών και διευθυντών) αυξάνεται από 3ετής σε 4ετή με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά.
● Ευελιξία στις αμοιβές των στελεχών των ΕΛΤΑ και των υπολοίπων φορέων εκτός Γενικής Κυβέρνησης, ενώ, στις θυγατρικές εντός Γενικής Κυβέρνησης (δημόσιες συγκοινωνίες και ΓΑΙΑΟΣΕ) οι αμοιβές θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΦΚΑ.
● Πιο ευέλικτες διαδικασίες προσλήψεων του προσωπικού τους, με περιορισμένο αλλά ουσιαστικό ρόλο του ΑΣΕΠ: έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης εντός 10 ημερών και συμμετοχή μέλους του στην εξέταση ενστάσεων κατά τη διαδικασία προσλήψεων.
● Πιο ευέλικτες προμήθειες, σύμφωνα πάντα με το ενωσιακό δίκαιο. Ο κανονισμός προμηθειών υποβάλλεται στην ΕΑΔΗΣΥ, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει γνώμη εντός 60 ημερών ως προς τη συμβατότητά του με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
● Τη συγκρότηση ανεξάρτητων πειθαρχικών συμβουλίων χωρίς τη συμμετοχή συνδικαλιστών.

■ Νέο, σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης του Υπερταμείου

Οι αρμοδιότητες του οργάνου που μέχρι τώρα ήταν γνωστό ωςΕποπτικό Συμβούλιο περιορίζονται, ώστε να αντιστοιχούν σε όργανο εποπτείας του Υπερταμείου και όχι καθημερινής διοίκησης.Για να τονισθεί ο νέος ρόλος του οργάνου αυτού, μετονομάζεται σε Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΣΕΔ). Πράξεις καθημερινής διοίκησης, στις οποίες δεν έχει ρόλο πλέον τοτέως Εποπτικό Συμβούλιο/ πλέον ΣΕΔ, είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Υπερταμείου, η ανάκληση των μελών των ΔΣ των άμεσων θυγατρικών του και η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Με τις αλλαγές αυτέςτο ΔΣ τουΥπερταμείου καθίσταται το όργανο που είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διοίκηση της εταιρείας, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα εταιρικά σχήματα.Επιπρόσθετα, η εκπροσώπηση του ελληνικού Δημοσίου στο ΣΕΔ καθίσταται πλέον θεσμική και θα γίνεται από έναν από τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έναν από τους Υποδιοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Γενικό Διευθυντή του ΟΔΔΗΧ. Με τον τρόπο αυτό εκπροσωπούνται οι θεσμοί, των οποίων η λειτουργία έχει τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον νέο ρόλο του Υπερταμείου, ιδίως μετά την απορρόφηση του ΤΧΣ και του ΤΑΙΠΕΔ.

■ Συγχωνεύσεις δι’ απορροφήσεως ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ στο Υπερταμείο

Η αποστολή τόσο του ΤΑΙΠΕΔ όσο και του ΤΧΣ έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί. Άλλωστε, με βάση τον συστατικό του νόμο, το ΤΧΣ έχει διάρκεια ως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Η συγχώνευση ΤΑΙΠΕΔ και Υπερταμείου θα γίνει κατόπιν αποφάσεων γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών που θα ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Έως τότε θα έχει εκδοθεί και Υπουργική Απόφαση για την απορρόφηση του ΤΧΣ από το Υπερταμείο. Σημειώνεται ότι η συγχώνευση του ΤΑΙΠΕΔ και του Υπερταμείου δεν επηρεάζει την αυτόνομη λειτουργία της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων, η οποία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό εντεταλμένο σύμβουλο με καθεστώς αυτονομίας, όπως ισχύει σήμερα. Σύμβουλος του Υπερταμείου θα αναλάβει την εσωτερική αναδιοργάνωση δομών και οργάνων μετά τη συγχώνευση.

■ Δημιουργείται το νέο Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο

Για τη δημιουργία του Ταμείου, το Υπερταμείο θα διαθέσει 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ήμισυ του ποσού που θα εισπράξει από την επαναμεταβίβαση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στο Δημόσιο. Δημιουργείται έτσι ένα επενδυτικό εργαλείο, αντίστοιχο με εκείνα που λειτουργούν στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα παρέχει κίνητρα για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ιδιαίτερα σε τομείς που δεν καλύπτονται επαρκώς από τους σημερινούς επενδυτές αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζονται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου:

● θα υλοποιεί επενδύσεις στην Ελλάδα, σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας, όπου παρατηρείται επενδυτικό κενό, χωρίς να ανταγωνίζεται υφιστάμενα funds,
● θα καταρτίζει τριετές επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση του Υπερταμείου,
● θα μπορεί να συμμετέχει ως συνεπενδυτής με άλλα ταμεία και φορείς κυρίως με μειοψηφικές συμμετοχές στις επενδύσεις ή με υβριδικά εργαλεία,
● το επενδυτικό του κεφάλαιο που θα αποεπενδύεται, θα επανεπενδύεται σύμφωνα με την Επενδυτική Πολιτική, κατά τρόπο που δεν θα επηρεάζει τους εθνικούς λογαριασμούς,
● η επιλογή της διοικητικής του ομάδας θα γίνεται από το Υπερταμείο με κριτήρια την επιστημονική κατάρτιση-αποδεδειγμένη υψηλή τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων μεγάλων έργων κλπ.,
● το Υπερταμείο έχει προσλάβει διεθνή συμβουλευτικό οίκο που θα εισηγηθεί για την πιο κατάλληλη εταιρική δομή και οργάνωση του νέου Επενδυτικού Ταμείου. Η εισήγηση θα τεθεί προς έγκριση από τον Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι στις επενδυτικές δραστηριότητες του Ταμείουπεριλαμβάνονται έργα στην Ελλάδα ή διασυνοριακού χαρακτήρα και επιχειρήσεις που προάγουν την ελληνική οικονομία με αναπτυξιακές προοπτικές, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτελεσματικές διοικητικές ομάδες και εξωστρεφή δραστηριότητα, ενδεικτικά στους ακόλουθους κλάδους:
● σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας με στρατηγική προτεραιότητα, όπως επενδύσεις πράσινης μετάβασης, κυκλικής οικονομίας, μπλε οικονομίας και τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και στρατηγικών και κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών,
● σε ενεργειακές επενδύσεις και στις αντίστοιχες υποδομές και δίκτυα,
● σε κλάδους μεταφορών και συναφών υποδομών,
● σε τεχνολογικούς κλάδους και σε επενδύσεις τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού (blockchain) και τεχνητής νοημοσύνης, και
● σε αναπτυξιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.opengov.gr/minfin/?p=12779. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 23 Ιουλίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται το σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για την διαγωνιστική διαδικασία ανανέωσης στόλου λεωφορείων στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, με αναθέτουσα Αρχή...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαμαρτυρίες από τους επαγγελματίες που επιβαρύνονται με μεγάλα ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα που είχαν καταναλώσει την περίοδο 2022 – 2023 δέχεται τις τελευταίες μέρες...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαιτίας του μεγάλου ενδιαφέροντος, παρατείνεται, μέχρι την Κυριακή 14 Ιουλίου 2024 και ώρα 23:59, η υποβολή αιτήσεων καταρτιζομένων για το νέο πρόγραμμα απόκτησης και...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εγκρίθηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών...