Έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας προϋπολογισμού 3.037.500 ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

Διάσημη YouTuber κάνει solo διακοπές στην Σαντορίνη και γίνεται viral

Νέες χρηματοδοτήσεις ΟΤΑ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για 35 νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και για τα πρώτα έργα αποκατάστασης τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) .

Στις περιοχές που εντάσσονται στα έργα αυτά είναι και ο Δήμος Θήρας, όπως ανακοίνωσε ο  Δ.Ε.Υ.Α..

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει:

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι εξασφάλισε την χρηματοδότηση ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου με τίτλο : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ» από το πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ¨ μετά από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλλει στο πλαίσιο της Πρόκλησης ΙΙ στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 3.037.500,00 €.

Συγκεκριμένα με την υπ΄ αριθμ πρωτ. 56340/11-10-2018 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε η ένταξη του εν θέματι έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Το έργο αφορά την κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης του δομημένου τμήματος των οικισμών Αγ. Παρασκευής – Μονολιθου του Δήμου Θήρας και περιλαμβάνει περίπου 10.200 μέτρα δικτύων αποχέτευσης, πέντε αντλιοστασίων μεταφοράς των λυμάτων στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καμαρίου και σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. Επίσης προβλέπεται και η εγκατάσταση των απαιτούμενων δικτύων ύδρευσης παράλληλα με την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης.

Το ανωτέρω δίκτυο αποχέτευσης κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό διότι θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της θαλάσσιας περιοχής που αφορά όλη την παραλιακή ζώνη ανατολικά του αεροδρομίου, μια έντονα αναπτυσσόμενη τουριστική περιοχή με μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και από τις ελάχιστες πλέον περιοχές του νησιού μας στις οποίες δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα δίκτυα αποχέτευσης.

Στόχος της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας είναι η διαδικασία δημοπράτησης του έργου να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2018 με σκοπό την έναρξη υλοποίησης του.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ