Συνάντηση του Δημάρχου Θήρας για το Οδικό Δίκτυο Αεροδρομίου Οίας

Συσκέψεων συνέχεια είχαμε στο Δήμο Θήρας για το οδικό δίκτυο Αεροδρομίου – Οίας, μετά και την σύσκεψη της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη συνάντηση.

Η μη ολοκλήρωση του έργου δημιουργεί έντονα προβλήματα και πιθανούς κινδύνους στο δημοτικό οδικό δίκτυο του νησιού μας. Επιπλέον σε σημεία του οδικού δικτύου Αεροδρομίου – Οίας δημιουργείται συγκέντρωση υδάτων επί του οδοστρώματος, μεταφορά φερτών υλικών, αποξήλωση του οδοστρώματος κ.α.

Μετά και από τη δεύτερη συνάντηση, διαπιστώνουμε για μία ακόμη φορά την αδυναμία της εργολήπτριας εταιρείας να ανταποκριθεί στις ανάγκες του έργου καθώς δεν έχει το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό ή διαθέσιμα συνεργεία για τις εργασίες.

Ο Δήμος Θήρας συνεχίζει τις πιέσεις για την ολοκλήρωση του έργου, ενώ παράλληλα ζήτησε άμεσα διευρυμένη συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με θέμα την πορεία ολοκλήρωσης του έργου «Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν. Θήρας» και την αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί.