Πυροσβεστική

Κυκλάδες: Πρόγραμμα καταγραφής και διαχείρισης υδροστομίων και δεξαμενών σε όλα τα νησιά με πρωτοβουλία της Πυροσβεστικής

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος λόγω νησιωτικότητας της Περιφερειακής Ενότητας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοτίου Αιγαίου σε…