Connect with us

Hi, what are you looking for?

ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Τι παίρνουν όσοι ασφαλίστηκαν σε ΙΚΑ, Δημόσιο, Ειδικά Ταμεία [πίνακες]

Συντάξεις εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, με όλο το ποσό (οριστική) και με αύξηση από το νόμο 4670 ως και 204 ευρώ σε σύγκριση με τα ποσά που θα έπαιρναν αν έμεναν σε ισχύ τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387 πάνω από τα 30 έτη ασφάλισης, θα πάρουν οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις ΙΚΑ, Δημοσίου και Ειδικών Ταμείων.

Με την ψήφιση στη Βουλή της τροπολογίας για τις «fast track» συντάξεις, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν τώρα τις αιτήσεις τους, αλλά και όσοι είναι σε εκκρεμότητα ως 31/3/2022, εξασφαλίζουν γρήγορη απονομή κύριας σύνταξης, επικουρικής, αλλά και εφάπαξ.

Σύμφωνα με την εργατολόγο-δικηγόρο Μαργαρίτα Κάρδαρη, τα οφέλη από τη νέα διάταξη είναι:

1) Γρήγορη, εντός τριών μηνών απονομή της κύριας σύνταξης, απονομή επικουρικής σύνταξης εντός τριών μηνών από την έκδοση της κύριας και έκδοση εφάπαξ σε 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης.

2) Δυνατότητα συμπλήρωσης μέχρι 2 ετών με εξόφληση εντός ενός έτους στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει υπολογισθεί επιπλέον χρόνος για την απονομή σύνταξης. Στην περίπτωση αυτή δεν ανατρέπεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

3) Δυνατότητα αναγνώρισης με εξαγορά έως εκατόν πενήντα ημέρες, προκειμένου να θεμελιωθεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο 67ο έτος με 4.500 ημέρες εργασίας στους ασφαλισμένους/ες που συμπληρώνουν στο 2022 το 67ο έτος, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους/ες του τ. ΟΓΑ.

4) Δυνατότητα ένταξης στην προαιρετική ασφάλιση και καταβολή εισφορών μέχρι τρία έτη στην περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο κατ’ ελάχιστο απαιτούμενος χρόνος για συνταξιοδότηση (η συγκεκριμένη διάταξη αφορά και τις εκκρεμείς συντάξεις).

5) Διαπίστωση χρόνου ασφάλισης στην περίπτωση που υπάρχει χρόνος σε συγχωνευόμενα με το τ. ΙΚΑ Ταμεία, π.χ. τ. ΤΑΤ, με τα βιβλιάρια στα οποία έχουν επικολληθεί ένσημα ασθενείας χωρίς να απαιτείται σχετική βεβαίωση από το ενταχθέν Ταμείο, η οποία εκδιδόταν μετά την παρέλευση τουλάχιστον διετίας.

6) Αμεση γνωστοποίηση, με την υποβολή της αίτησης, των άνω των επιτρεπόμενων ορίων οφειλών.

Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή στα εξής σημεία:

* Λόγω της σύντομης επεξεργασίας των αιτημάτων ελλοχεύει ο κίνδυνος έκδοσης πολλών απορριπτικών αποφάσεων.

* Παρέχεται δίμηνη προθεσμία σε οφειλέτες να καταβάλουν το ποσό οφειλών άνω των επιτρεπόμενων ορίων (άνω των 20.000 ευρώ), προκειμένου να εκδοθεί η σύνταξη με συμψηφισμό της υπόλοιπης οφειλής έως τις 20.000 ευρώ.

* Θα πρέπει να φυλάσσονται για μια 10ετία έγγραφα και δικαιολογητικά που είναι αποδεικτικά χρόνου ασφάλισης ο οποίος καταχωρίσθηκε κατά δήλωση των ασφαλισμένων, προκειμένου να ελεγχθούν οι καταβαλλόμενες συντάξεις ως προς την ορθότητά τους.

* Υπάρχει κίνδυνος επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τους συνταξιούχους αλλά και τους κληρονόμους τους αν μια σύνταξη αποδειχθεί λάθος σε έλεγχο εντός 5ετίας.

Πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη και προκειμένου να αποφύγουν λάθη στον υπολογισμό ετών ασφάλισης και ποσού σύνταξης συνιστάται στους ασφαλισμένους:

  1. Να αναζητήσουν τα ένσημά τους που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί προσκομίζοντας τις καρτέλες ενσήμων ΙΚΑ για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση ή αντίστοιχη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στον ΟΑΕΕ ή αναζήτηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας από το ΝΑΤ.
  2. Να υποβάλουν αιτήματα για εξαγορά πλασματικών ετών όπου απαιτείται.
  3. Να προβαίνουν σε έλεγχο προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τουλάχιστον ένα έτος πριν την πιθανή ημερομηνία συνταξιοδότησης.

Οι συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου και οι αυξήσεις του νόμου 4670 σε σύγκριση με το νόμο 4387

Με 33, 35 και 37 έτη ασφάλισης

 

Μισθός (*)

 Με 33 έτη ασφάλισης Με 35 έτη ασφάλισης Με 37 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
890 672 657 15 716 685 31 761 715 46
1.020 714 696 17 765 729 36 816 763 53
1.150 756 736 19 813 773 40 871 812 59
1.280 798 776 22 862 817 45 926 860 66
1.410 840 816 24 910 861 49 981 909 73
1.540 882 856 26 959 905 54 1.036 957 79
1.670 924 896 28 1.007 949 58 1.091 1.005 86
1.800 966 935 30 1.056 993 63 1.146 1.054 93
2.190 1.092 1.055 37 1.201 1.124 77 1.312 1.199 113

Με 38, 39 και 40 έτη ασφάλισης

Μισθός (*) Με 38 έτη ασφάλισης Με 39 έτη ασφάλισης Με 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
1.026 845 784 61 871 803 68 897 823 74
1.144 898 830 68 927 851 76 956 874 82
1.262 951 876 75 983 899 84 1.015 924 91
1.380 1.004 922 82 1.039 947 92 1.074 975 99
1.498 1.057 968 89 1.095 995 100 1.133 1.025 108
1.605 1.105 1.010 95 1.146 1.039 107 1.187 1.071 116
1.723 1.158 1.056 102 1.202 1.087 115 1.246 1.121 124
1.959 1.264 1.148 116 1.314 1.183 130 1.364 1.222 141
2.397 1.460 1.319 142 1.522 1.362 160 1.583 1.410 173

Οι συντάξεις για ασφαλισμένους Ειδικών Ταμείων και οι αυξήσεις του νόμου 4670 σε σύγκριση με το νόμο 4387

Μισθός (*) 35,6 έτη ασφάλισης 38,3 έτη ασφάλισης 40 έτη ασφάλισης
Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση Σύνταξη ν. 4670 Σύνταξη ν. 4387 Aύξηση
1.262 871 821 50 959 882 77 1.015 924 91
1.380 916 862 55 1.013 928 84 1.074 975 99
1.498 962 902 59 1.066 975 91 1.133 1.025 108
1.723 1.048 980 68 1.169 1.064 105 1.246 1.121 124
1.841 1.094 1.021 73 1.223 1.110 112 1.305 1.172 133
1.959 1.139 1.062 77 1.276 1.157 119 1.364 1.222 141
2.397 1.308 1.214 95 1.476 1.330 146 1.583 1.410 173
2.835 1.477 1.365 112 1.675 1.502 173 1.802 1.597 204
  • Μισθός: Μέσος όρος μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 ως τη συνταξιοδότηση.
  • Ποσά συντάξεων, μικτά προ κρατήσεων και προ φόρου.
  • Νόμος 4670/2020 (νόμος Βρούτση).
  • Νόμος 4387 (νόμος Κατρούγκαλου).

Πηγή: eleftherostypos.gr 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Πιο κοντά φαίνεται πως βρίσκονται οι χώρες της Ευρώπης προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την...

ΕΛΛΑΔΑ

Τη δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν λάθη η παραλείψεις στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ η να υποβάλλουν ένσταση στην εφορία σε περίπτωση άδικων χρεώσεων έχουν οι...

ΕΛΛΑΔΑ

Ανοίγει η περίμετρος των δικαιούχων αποζημίωσης για τις υπέρμετρες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα καθώς η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζει ότι την ενίσχυση...

ΕΛΛΑΔΑ

Διπλασιάζεται μέσα στη χρονιά το δυναμικό παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της ΔΕΗ, καθώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος και...