Ο Δήμος Αμοργού διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση Δρόμου Ραχούλας Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού”.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΔΑ-ΑΔΑΜ

3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ_signed

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ_signed

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed

7. ΕΣΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed

8. Τ.Π. ΕΡΓΩΝ ΠΜ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed

9. ΣΑΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed

10. ΦΑΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed

11.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed

12. ΓΣΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΡΑΧΟΥΛΑ ΤΚ ΑΜΟΡΓΟΥ_signed