Εργασίες επισκευής και συντήρησης στα σχολεία της Σαντορίνης

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης και επισκευής των σχολικών μονάδων της Θηρασιάς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θήρας.

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό των σχολείων ενώ το κόστος του ργου ανήλθε στα 62.000 ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου Θήρας.

Αναλυτικά:

1.Νηπιαγωγείο

Τοπικές καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών.
Επισκευή και αντικατάσταση εσωτερικών ξύλινων θυρών ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες.
Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος στην οροφή για τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων απορροής των όμβριων υδάτων και στεγανοποιητική επίστρωση – όπως και στην οροφή των τουαλετών – με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό υλικό δύο συστατικών.
Αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων με καινούρια (γερμανικού τύπου) με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και εξώφυλλα ιδίου τύπου.
Αντικατάσταση παλαιών πριζών, διακοπτών και φωτιστικών με νέα τύπου LED.
Δημοτικό
Τοπικές καθαιρέσεις εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και αποκατάσταση αυτών.
Αποξήλωση ξύλινου πατώματος και τοποθέτηση νέου με επίστρωση πλακιδίων 40×40 εκ.
Επισκευή και αντικατάσταση εσωτερικών ξύλινων θυρών ιδίου τύπου με τα υφιστάμενα.
Αντικατάσταση παλαιών πριζών, διακοπτών και φωτιστικών με νέα τύπου LED.
Διάστρωση σκυροδέματος για την επίτευξη κατάλληλης κλίσης απορροής όμβριων υδάτων στην αυλή και διάστρωση αθλητικού δαπέδου με πολύ ελαστικό, χυτό, αντικραδασμικό υλικό συμπεριλαμβανομένης της γραμμογράφησης του γηπέδου και άλλων επιδαπέδιων παιδικών παιχνιδιών.
Τοποθέτηση σετ ορθοστατών πετοσφαίρισης.
Γυμνάσιο – Λύκειο
Διάστρωση ελαφροσκυροδέματος στην οροφή για τη δημιουργία κατάλληλων κλίσεων απορροής των όμβριων υδάτων και στεγανοποιητική επίστρωση με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό υλικό δύο συστατικών.
Αποξήλωση και αντικατάσταση κουφωμάτων με καινούρια (γερμανικού τύπου) με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες και εξώφυλλα ιδίου τύπου.
Αποξήλωση και αντικατάσταση εξωτερικών θυρών με νέες (γερμανικού τύπου).
Επισκευή και αντικατάσταση εσωτερικών ξύλινων θυρών ιδίου τύπου με τις υφιστάμενες.
Επισκευή και τοποθέτηση νέας γυψοσανίδας σε εσωτερικούς χώρους.