Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ευθεία Φηρών Πύργου λόγω απαραίτητων εργασιών νέας σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.».

 «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Ευθεία Φηρών Πύργου λόγω απαραίτητων εργασιών νέας σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης…