Φρέσκο νερό σε πολλά χωριά της Σαντορίνης με το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο νησί!

Φρέσκο νερό σε πολλά χωριά της Σαντορίνης με το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο νησί!

Η Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει, λόγω του τουρισμού, αστικού τύπου προβλήματα. Ένα από αυτά είναι η ύδρευση και η παροχή νερού σε πολλές περιοχές οι ανάγκες των οποίων έχουν αυξηθεί έως και 500% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΥΑΘ και ο Δήμος Θήρας υλοποιούν το μεγαλύτερο έργο ύδρευσης που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην Σαντορίνη και θα εξυπηρετεί Μεσαριά, Βόθωνα, Αγία Παρασκευή, Μονόλιθο, Καμάρι, Μέσα Γωνιά, Έξω Γωνιά, Πύργο Καλλίστης και Μεγαλοχώρι.

Πρόκειται για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης -και το πρώτο ολοκληρωμένο εργοστάσιο αφαλάτωσης που έχει δημοπρατηθεί σ’ όλη την Ελλάδα-, στην Αγία Παρασκευή στην Σαντορίνη σε έκταση ιδιοκτησίας της Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας, στο νοτιοδυτικό άκρο του Αεροδρομίου Θήρας.

Η μονάδα θα μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε πόσιμο και θα μπορεί να παράγει 5.000 κυβικά πόσιμου νερού την ημέρα, με δυνατότητα να φτάσει μελλοντικά στα 7.500 κυβικά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10 εκατ. ευρώ.

Πέρα, όμως, από την μονάδα αφαλάτωσης, το συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνει επίσης και πρόσληψη νερού από την ανοικτή θάλασσα! Αυτό θα γίνεται μέσω αγωγού ο οποίος θα βρίσκεται υποθαλάσσια, το αντλιοστάσιο υδροληψίας και τον καταθλιπτικό αγωγό, δηλαδή τον αγωγό που μεταφέρει το θαλασσινό νερό στον χώρο της μονάδας αφαλάτωσης.

Ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος στο χώρο των εργασιών τοποθέτησης αγωγών για τις ανάγκες της μονάδας αφαλάτωσης

Τέλος θα υπάρχει και ένα αντλιοστάσιο που θα μεταφέρει το πόσιμο πλέον νερό προς τους οικισμούς που θα εξυπηρετούνται από αυτό και προς τα καταθλιπτικά δίκτυα ύδρευσης έως τις εγκαταστάσεις ύδρευσης της ΔΕΥΑΘ που υπάρχουν μέχρι τώρα.

Τα κύρια μέρη της μονάδας αφαλάτωσης που κατασκευάζεται είναι:

• Τμήμα υδροληψίας θαλασσινού νερού με υποθαλάσσιο αγωγό και αντλιοστάσιο θαλάσσης.
• Τμήμα προεπεξεργασίας του νερού τροφοδοσίας.
• Τμήμα παραγωγής και μετεπεξεργασίας αφαλατωμένου νερού.
• Τμήμα αποθήκευσης και μεταφοράς πόσιμου νερού, αποτελούμενο από αντλιοστάσιο μεταφοράς και τους καταθλιπτικούς αγωγούς ύδρευσης έως τις υφιστάμενες υποδομές των εξυπηρετούμενων οικισμών.
• Σύστημα χημικών καθαρισμών των μεμβρανών.
• Τμήμα παραγωγής (Η/Ζ) και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
• Τμήμα αυτοματισμών – ελέγχου, για την διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και των ασύρματο τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό της μονάδας.
• Βοηθητικές εγκαταστάσεις και εργαστηριακός εξοπλισμός (Χημείο).
• Ολοκληρωμένες κτιριακές εγκαταστάσεις εργοστασίου αφαλάτωσης, που θα περιλαμβάνουν το κτίριο διοίκησης, τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και παραγωγής πόσιμου νερού, τις δεξαμενές θαλασσινού νερού, τις δεξαμενές πόσιμου νερού, το κτίριο υποσταθμού και τον χώρο του Η/Ζ.

Με αναρτήσεις τους στο Facebook, ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, αλλά και ο πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ και δημοτικός σύμβουλος, Μηνάς Καφιέρης, έκαναν ευρύτερα γνωστό στο νησί την εκκίνηση του έργου.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Καφιέρης, «σε 18 μήνες Θεού θέλοντος αφαλατωμενο – πόσιμο νερό θα παρέχεται στους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω περιοχών της Σαντορίνης».